koszty firmy

Rozwój firmy jest ściśle powiązany z wydatkami na jej reklamę, a tym samym z zakupem materiałów reklamowych. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że część tych wydatków można wliczyć w koszty. Im wyższe koszty uzyskania przychodu ponosisz w danym miesiącu, tym mniejszy podatek odprowadzisz. Jednak nie oznacza to, że przedsiębiorcy mogą wrzucać w koszty wszystko. Dowiedz się, jakie materiały poligraficzne możesz zaliczyć do kosztów i odliczyć od nich VAT!

Koszty firmowe, czyli co?

Zgodnie z polskimi przepisami za koszty firmowe uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W skrócie, aby wydatek został uznany za koszty uzyskania przychodu, musi mieć wpływ na funkcjonowanie firmy.

Wszystkie działania podatnika, zmierzające do promowania swojej firmy stanowią znak działalności reklamowej. Jeżeli jesteś w stanie udowodnić, że poniosłeś dany wydatek żeby pozyskać lub zatrzymać klienta, to bez problemu możesz taki wydatek wrzucić w koszty firmowe. Musisz wiedzieć, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wykazania relacji z wydatkiem i uzyskaniem przychodu.

Koszty reprezentacji a koszty reklamy

W myśl przepisów, wydatki na reklamę przedsiębiorca może wrzucić w koszty. Z kolei te, które są określane mianem reprezentacji już nie. Nie spisano konkretnych definicji, które pozwoliłyby rozróżnić „reklamę” od „reprezentacji”. Dlatego też granica pomiędzy nimi, w niektórych przypadkach się zaciera i ciężko jest ją stanowczo określić.

W gruncie rzeczy reklamę od reprezentacji można odróżnić poprzez ich cel. Głównym celem reklamy jest pozyskanie klienta, skłonienie go do podjęcia transakcji, przekazywanie informacji o oferowanych usługach i produktach. Z kolei koszty reprezentacyjne mają za zadanie wywoływać pozytywne wrażenia u odbiorców, a także podkreślać prestiż i dużą wartość firmy.

Jakie materiały poligraficzne można wrzucić w koszty?

Do materiałów drukowanych, niezbędnych do funkcjonowania firmy zalicza się wizytówki. Traktuje się je jako bieżący wydatek, dlatego też wrzucenie go w koszty nie stanowi żadnego problemu. Mimo tego, że zakup wizytówek nie koreluje bezpośrednio z pozyskiwanymi przychodami, nie sposób zaprzeczyć, że ich posiadanie ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Równie ważnym elementem reklamy są ulotki, jeśli są związane z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, ich wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Vouchery i karty podarunkowe mogą stanowić produkt w Twojej ofercie, stąd też możliwość wrzucenia ich w koszty jest niezaprzeczalna. Oczywiście, tylko w przypadku, kiedy firma zamawia je z własnym logiem w celach zarobkowych.

Formularze zwrotu towaru to już niemal standardowy druk, który konsument otrzymuje, zamawiając przez Internet. Nie pełnią one funkcji reprezentatywnej, a są jedynie ułatwieniem dla klienta. Dlatego też takie materiały drukowane przedsiębiorca może wrzucić w koszty. Z kolei metki odzieżowe służą do personalizacji kolekcji ubrań, ich celem jest budowanie rozpoznawalności, a w efekcie pozyskiwanie nowych klientów. Z uwagi na to można je zaliczyć do kosztów reklamowych.

Pamiętaj, zawsze dokumentuj wszystkie swoje koszty firmowe i dobrze je opisz. Są one niezbędne podczas kontroli skarbowej. Dokumenty, które są potwierdzeniem danego wydatku to faktury, rachunki oraz umowy, jak i rachunki do umów.